แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - baby4131

เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 05:19:50 AM 1 กระดานเสวนาของภาควิชาการศึกษา / กระดานเสวนาทั่วไป / พระราชวังพญาไท

ขออนุญาติเขียน บทความเรื่องนี้หน่อยนะครับในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสาน ศิลปะไทยและศิลปะของต่างชาตินั้น พระราชวังพญาไทนับว่ามีความโดดเด่นอันมีเอกลักษณ์อย่างน่่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวนี้ตั้งอยู่บริเวณริมคลองสามเสน ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สถานที่ท่องเที่ยว

พระราชวังแห่งนี้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานนามว่า พระตำหนักพญาไทหรือวังพญาไทต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีการสถาปนาให้เป็นพระราชวังพญาไท

สถานที่ท่องเที่ยวพระราชวัง พญาไทนี้ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หลังจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว   จึงประทับอยู่ที่นี่เป็นการถาวร   โดยโปรดให้มีการสร้างพระตำหนักอันงดงาม โดยสร้างลักษณะอาคารที่มีเพดานสูงตามแบบตะวันตก เพื่อให้อากาศถ่ายเท ส่วนบริเวณด้านหลังของพระราชวังแห่งนี้มีการสร้างดุสิตธานี ซึ่งเป็นเมืองจำลองทางประชาธิปไตยเอาไว้อีกด้วย

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สถานที่ท่องเที่ยวพระราชวัง พญาไท ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง  เพื่อให้เป็นสถานที่พักของบรรดาแขกชาวต่างประเทศ โดยเป็นโรงแรมที่ได้ชื่อว่ามีความหรูหราที่สุด ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังโปรดให้ใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของพระราชวังพญาไทเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งแรกของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังพญาไทนี้ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แนะนำให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชม
หน้า: [1]