Registration Agreement

โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน

1.  การสมัครสมาชิกจะช่วยให้ท่านสามารถเห็นข้อความโดยสมบูรณ์ของกระทู้ในห้อง ต่าง ๆ ทั้งภาพ เสียง และคลิปต่าง ๆ ที่อาจจะมีในกระทู้
2.  การสมัครสมาชิกจะช่วยให้ท่านสามารถโพสต์ข้อความถามตอบปัญหาและสนทนาใน ประเด็นต่าง ๆ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่พึงมีบนเว็บไซต์ได้ทุกกรณี
3.  โปรดระลึกเสมอว่าการโพสต์ข้อความเพื่อถามปัญหาก็ดี หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ก็ดี มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม หรือข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
4.  โปรดตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเตอร์เนตสืบไป
5.  โปรดอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ [http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=333&filename=index]
6.  โปรดรักษาชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของท่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และป้องกันการแอบอ้าง

การร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.    ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการพาดพิง วิพากษ์วิจารณ์ สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2.    ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ คำสอนของศาสนาใดๆ การกล่าวโจมตีในทางเสียหายต่อทุกศาสนา
3.    ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น
4.    ห้ามใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
5.    ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
6.    ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
7.    ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาให้ร้าย ใส่ความบุคคลอื่น หรือดูหมิ่นผู้อื่น
8.    ห้ามเสนอข้อความด้านการเมือง การวิพากวิจารณ์
9.    ห้ามเสนอข้อความท้าทาย ชักชวน มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
10.  ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
11.  ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสังคมใดๆ หรือระหว่างเวปไซต์ใดๆ
12.  ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่ผู้นั้นไม่ได้อนุญาต เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
13.  ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมโดยรวม
14.  ห้ามนำรูปภาพของผู้อื่นใส่ลงในกระทู้โดยโดยที่ผู้นั้นไม่ได้อนุญาต ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะถือว่ารูปภาพที่นำมานั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้โพสเอง
15.  ห้ามไม่ให้ตั้งกระทู้เพื่อโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเวปโดยเด็ด ขาด หากตรวจพบ ผู้ดูแลมีสิทธิที่จะลบกระทู้นั้นทิ้งทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว

       อนึ่ง หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะ ลบ แก้ไข ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทู้เหล่านั้น โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงการขยายผลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควร

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ท่าน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิด กฏ กติกา และมารยาท ดังกล่าว หากพบเห็นโปรดแจ้ง feducsr@ku.ac.th ขอบคุณครับ

       หากท่านอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาครบถ้วนแล้วกรุณากด ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงด้านล่างเพื่อลงทะเบียน