ผู้เขียน หัวข้อ: รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาการศึกษา  (อ่าน 3462 ครั้ง)

ออฟไลน์ admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 32
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาการศึกษาโครงสร้างภาควิชาการศึกษา
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาควิชาการศึกษา

งานฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา   ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ   กรรมการ 
อาจารย์ทรงชัย อักษรคิด   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อภิษฐา จันทรประเสริฐ   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
นางสุรีพร เนตรสว่าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง  ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.พิกุล เอกวรางกูร  ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว  ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา  กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์  กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์  กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  กรรมการ
นางสาวพัทธนันท์ แม้นเมฆ  กรรมการ
อาจารย์ ดร.สิทธิกร สุมาลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


งานฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย  ประธาน 
อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ ศรีตัญญู  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ หิรัญย์ชโลทร  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  กรรมการ
อาจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี  กรรมการ   
อาจารย์ ดร.สุนทรา โตบ้ว  กรรมการ 
นางสาวพัทธนันท์  แม้นเมฆ  กรรมการและเลขานุการ 


งานฝ่ายเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์  ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อภิษฐา จันทรประเสริฐ  กรรมการ 
อาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค  กรรมการ 
อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์  กรรมการ
นางสาวพัทธนันท์ แม้นเมฆ  กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพรพิมล เขตสมุทร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

งานฝ่ายพัฒนานิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เหลียววนวัฒน์  ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ  ประธาน 
อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  กรรมการ 
อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์  กรรมการ 
อาจารย์มงคล วงศ์พยัคฆ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรพิมล เขตสมุทร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2011, 12:30:42 PM โดย onpatta »