ผู้เขียน หัวข้อ: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา  (อ่าน 14907 ครั้ง)

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:02:32 PM »
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์
ศษ.ด.( หลักสูตรและการสอน )
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1044
E-mail : feduwrsj@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~owrm/
เบอร์ภายใน : 132

รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
Ph.D.(Social studies Education)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1023
E-maile : nataya.p@ku.ac.th
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/nataya/
เบอร์ภายใน : 138

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส จงชัยกิจ
Docteur de 3 eme Cyde ( Linguistic )
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1039
E-mail : matures.c@ku.ac.th
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/maturos
เบอร์ภายใน : 146

อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1035
E-mail : fedunwc@ku.ac.th
Website : http://www.pirun.ku.ac.th/~fedunwc/
เบอร์ภายใน : 141


อาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1057
E-mail : feduslt@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 143

อาจารย์ ดร.สิทธิกร สุมาลี
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1058
E-mail : fedustk@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 136

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1072
E-mail : fedusrr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 144
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:04:53 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:06:07 PM »
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑป ไชยชิต
ค.ด.(อุดมศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1046
E-mail : fedumdc@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 150

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา นันทะไชย
Ph. D.(Educational Administration)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1040
E-mail : feduypn@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 147

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
Ph. D. (Educational Administration)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1004
E-mail : fedusdrs@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 149

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
Ph. D. (Educational Leadership & Policy Studies)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1013
E-mail : feduplb@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 148

อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1053
E-mail : wisut_ku151@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 151
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:50:38 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:08:12 PM »
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา


ประธานสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
Ph.D.( Early Childhood Education)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1043
E-mail : fedupdl@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 156

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต
Ed.D.( Early Childhood Education )
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1045
E-mail : chalatip_@hotmail.com
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/chalatip/
เบอร์ภายใน : 153

อาจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
ค.ด.( การศึกษาปฐมวัย )
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2047
E-mail : feduopb@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/%7Efeduopb/
เบอร์ภายใน : 154

อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1067
E-mail : fedupnht@ku.ac.th
Website :
เบอร์ภายใน : 155
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:31:17 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:11:31 PM »
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา


ประธานสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1012
E-mail : feduwst@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 160

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
Ph.D.( Educational Measurement and Education , Statistics and Research Design )
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1036
E-mail : fedubrk@ku.ac.th
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/boonrean/
เบอร์ภายใน : 126

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 4029
E-mail : feduptc@ku.ac.th
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/porntip/
เบอร์ภายใน : 127

อาจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2060
E-mail : fedustr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 159

อาจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1031
E-mail : feduwnl@ku.ac.th
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/warunee/
เบอร์ภายใน : 129

อาจารย์ ดร.พิกุล เอกวรางกูร
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1006
E-mail : pikun555@hotmail.com
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/pikun/
เบอร์ภายใน : 130

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 1066
E-mail : feducsr@ku.ac.th
Website : http://www.watpon.com
เบอร์ภายใน : 165
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:32:02 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:31:40 PM »
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์


ประธานสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
Ed.D. (Mathmatics Education)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1037
E-mail : fedusit@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~fedusit/
เบอร์ภายใน : 119

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา
ศษ.ด(หลักสูตรและการสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1020
E-mail : feducnc@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~feducnc/
เบอร์ภายใน : 115

อาจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1021
E-mail : feducrl@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~feducrl
เบอร์ภายใน : 114

อาจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1052
E-mail : feduscu@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/%7E%20feduscu/
เบอร์ภายใน : 116

อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์
ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1048
E-mail : feduwdk@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~feduwdk
เบอร์ภายใน : 118

อาจารย์ ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง
Ph.D. (Science and Technology Education)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1049
E-mail : fedutts@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~fedutts/
เบอร์ภายใน : 120
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:29:58 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:34:16 PM »
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
อาจารย์ ดร.พงษ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1055
E-mail : feduppp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 123


ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นฤมล ยุตาคม
Ph.D. (Science Education)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1052
E-mail : fedunay@ku.ac.th
Website : http://pirun.ku.ac.th/~fedunay/
เบอร์ภายใน : 124

อาจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2058
E-mail : chatreechem@yahoo.com
เบอร์ภายใน : 158

อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ ศรีตัญญู
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1069
E-mail : feduakr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 161

อาจารย์ ดร.อภิษฐา จันทรประเสริฐ
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1071
E-mail : japisata@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 164


อาจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
E-mail : jeerawanketsing@gmail.com 
เบอร์ภายใน : 125
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:38:01 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:37:31 PM »
เลขานุการภาควิชาการศึกษา


นางสุรีพร เนตรสว่าง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : fedussn@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 112

นางสาวพรพิมล เขตสมุทร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : pornpimon123@hotmail.com
http://pirun.ku.ac.th/~fedupks/
เบอร์ภายใน : 111

นางสาวพัทธนันท์ แม้นเมฆ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : pattanan_m@yahoo.com
เบอร์ภายใน : 111


นางสาวจินตนา ภิระบรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : csngnp@hotmail.com
Website : http://doed.edu.ku.ac.th/home/jhintana/
เบอร์ภายใน : 140

นางศิริรัตนา ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : feduspdb@ku.ac.th
เบอร์ภายใน : 1867

นางพัดทอง ปานการะเกตุ
เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : pattong_k@hotmail.com
เบอร์ภายใน : 1867

นางสาวทิพาพร เนตรสว่าง
เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน(ภาคพิเศษ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ภายใน : -

นางสำรวย เทพมุณี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
เบอร์ภายใน : 152
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:47:58 AM โดย onpatta »

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: รายนามบุคลากรภาควิชาการศึกษา
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 01:38:27 PM »
เบอร์โทรภาควิชาการศึกษา 02-579-7114 และ 02-579-3993

โทรสารภาควิชาการศึกษา 02-579-0346 และ 02-942-8667

เบอร์โทรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-942-8200

สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 1811

สำนักงานเลขานุการภาควิชาอาชีวศึกษา 1825

สำนักงานเลขานุการภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1847

สำนักงานเลขานุการภาควิชาพลศึกษา 1835 และ 1837

สำนักงานเลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1845